Правна информация

Получавайки достъп до уебсайта на Ретел ЕАД www.retelbg.com, Вие се съгласявате със следното:

  • Цялото съдържание на уебсайта на Ретел ЕАД е предмет на авторско право със всички запазени права.
  • Нищо в уебсайта на Ретел ЕАД не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за каквато и да е дейност или за сключване на каквато и да е сделка.
  • Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, се предоставят от Ретел ЕАД само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.
  • Ретел ЕАД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез уебсайта на Ретел ЕАД.
  • Ретел ЕАД не е правило преглед на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на Ретел ЕАД, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.