Ретел ЕАД е създадена през 1991 г. като дружество с ограничена отговорност. От началото на 2008 г. е пререгистрирано като акционерно дружество с уставен капитал 1.5 млн. лева.

Средногодишният приход възлиза на 3 млн. лева.

В дружеството работят над 40 специалисти.

Дейността на фирмата е съсредоточена в четири офиса, намиращи се в Пирдоп и София.

Свързани фирми – РИГ - 3 АД и Ретел-ЛИР ЕООД.

На Вашето внимание представяме нашата услуга IPTV.

Прочетете повече