Инженеринг

  • Промишлена автоматизация - измерване и управление на непрекъснати производствени процеси. Хардуерни и софтуерни решения, базирани на PLC контролери на фирмите GE FANUC AUTOMATION, A BRADLEY, ADVANTECH и др.
  • Системи за измервания на BENTLEY NEVADA, TECTRON, YOKOGAVA и др.
  • Силова електроника и оборудване - EURODRIVE, OMRON, GE POWER
  • Проектиране и изработка на специални електродвигатели средно напрежение
  • Решаване на проблеми в минно-обогатителни и металургични предприятия
  • Системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и др.