Проекти

Разработка и внедряване на проекти за:

  • цветна металургия;
  • рудодобив и обогатяване;
  • енергетика.

Разработка на проекти за ВЕИ.